Trends kinderopvang tbv marketingstrategie deel 2 ( marketing en communicatieadvies )

In de blog ‘Marketingplan trends deel 1’ werd bekeken welke invloed de algemene trends: ‘mens als mens’, snelheid van veranderingen, transparantie en context op kinderopvang hebben. In dit 2e deel bekijken we huidige algemene trends: gegevens (data), device driven, het Nieuwe Werken (de flexibel wordende arbeidsmarkt) en globalisering.

Gegevens (data)

In de kinderopvang is veel rechtstreeks en persoonlijk contact met de klanten. Zo kan gemakkelijk informatie gekregen worden. Ook is in de kinderopvang structureel overleg met klantgroepen al heel gewoon (oudercommissies). Het vastleggen van deze data of cijfermatig volgen van klanten gebeurt in de sector nog nauwlijks. Ook het actief volgen van potentiële klanten is geen gewoonte.

Device driven

We gebruiken veel verschillende devices: smartphones, tablets, laptops en desktops. Welke invloed heeft dit op de zwangere die op zoek is naar kinderopvang? Op hoe zij zich oriënteert en geïnformeerd wil worden? Het gaat in ieder geval sneller “even tussendoor” op een tablet of smartphone.  Is uw communicatie via website en mail voor alle devices geschikt? Ook heeft het hele dag online zijn, grote invloed op de responstijd die nog acceptabel gevonden wordt.

 Het Nieuwe Werken, de flexibeler wordende arbeidsmarkt

Deze trend beïnvloedt de vraag naar kinderopvang zeer direct: vaste werkdagen en werktijden worden minder, dat vraagt om flexibiliteit. Ook kan er door slim werktijden in te plannen, minder kinderopvang nodig zijn. Door clouds kan er makkelijker thuis worden gewerkt waardoor wellicht minder of andere opvang nodig is. Ouders vragen steeds meer om flexibiliteit enerzijds, terwijl zij anderzijds wel stabiliteit voor hun kind willen zoals vaste medewerkers en bekende kinderen. De geïnterviewde zwangere vrouwen leken zich hier nog niet zo bewust van te zijn.  Bij flexibiliteit legden zij eerder een link naar de mogelijkheid tot  ruimere openingstijden.

Globalisering

Globalisering heeft geen directe invloed op aanbieden van een lokale dienst. Wel heeft globalisering economische effecten die de vraag naar kinderopvang beïnvloeden. Nu door globalisering een nieuwe groep werknemers (Engels sprekend en goed opgeleid) vanuit andere landen naar Nederland komen, ontstaat er een nieuwe doelgroep voor kinderopvang (anders dan de groep expat kinderen die zich beperken tot een eigen omgeving met Internationale school).