Alle berichten van Melanie Schaap

Bezettingsgraad kinderopvang bijhouden? Of meer en eerder meten? ( marketing advies kinderopvang)

In de kinderopvang is het nog weinig gebruikelijk om te meten. Vaak wordt alleen de bezettingsgraad bijgehouden. Maar de bezettingsgraad is te laat….

Eerder signaleren

Er zijn meer gegevens beschikbaar die een beeld geven hoe de organisatie ervoor staat en welke kant het op dreigt te gaan. Door deze gegevens vast te leggen en te analyseren kan je:
• gerichter verbeteren in het werven, houden en langer vasthouden van klanten;
• beter en sneller inspelen op veranderingen.

Welke gegevens zijn interessant?

Ten aanzien van het werven van klanten kunnen de volgende gegevens eenvoudig worden verzameld:
• hoeveel potentiële klanten hebben contact opgenomen?
• waar kennen ze de organisatie van?
• aantal rondleidingen
• aantal afhakers (met reden)
• aantal inschrijvingen (onderverdeeld in kinderen van bestaande klanten en nieuwe kinderen)
• aantal gestarte kinderen (onderverdeeld in kinderen van bestaande klanten en nieuwe kinderen)
• vraag potentiële klant hoe zij organisatie beoordeelt op bijvoorbeeld 3 voor u belangrijke waarden
• bijhouden van ontvangen opmerkingen over productaanbod.

Interpretatie van gegevens

Verwerk de gegevens in een overzicht (dashboard) en vergelijk de gegevens met een voorgaande periode of dezelfde periode in het voorgaande jaar. Ook kan geanalyseerd worden op basis van kpi’s (kritieke prestatie indicatoren- key performance indicators) .

Zo krijg je beter zicht op veranderend gedrag, kan je sneller beoordelen of de organisatie nog op koers ligt en waar eventuele knelpunten liggen.

In mijn volgende blog meer over het verzamelen van gegevens o.a. over gedrag van bestaande klanten en gegevens vanuit social media.

Hoe overtuigt u ouders dat uw kinderopvang de beste keuze is? Management Kinderopvang

Het actief en bewust werven van klanten is afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. U weet waar (aanstaande) ouders naar op zoek zijn, wat uw organisatie voor ze kan betekenen en hoe u zich onderscheidt van andere kinderopvangorganisaties. Maar hoe kunt u nog beter inspelen op het keuzetraject van ouders?

titel communicatie kinderopvang 2015 artikel Management Kinderopvang
Een methode om inzichtelijk te maken hoe de klant haar keuzetraject doorloopt, is het beschrijven van de klantreis, oftewel de customer journey. In mijn vorige artikel (april 2014) beschreef ik deze reis die bestaat uit vijf fasen.

 • De eerste fase waarin de ouder nog niet actief op zoek is, maar mogelijk wel al bereikbaar is voor u.
 • De daaropvolgende oriëntatiefase waarin de ouder actief op zoek gaat naar informatie.
 • De informatie-evaluatie, waarin de ouder uitgebreider vergelijkt, bij een kinderdagverblijf is dat meestal ook de rondleiding.
 • Yvonne Körver FotografieDaarna volgt het inschrijven en ondertekenen van de overeenkomst.
 • En tot slot de periode tot dat de kinderopvang daadwerkelijk start. Dat is het moment dat zij de bevestiging krijgt of zij de juiste keuze heeft gemaakt.

 

U zorgt dat u in elke fase op de juiste wijze met haar communiceert. Toch kunt u nog meer doen om haar te overtuigen.

Overtuigingsprincipes Cialdini

Alhoewel we zelf denken dat we grotere beslissingen beredeneerd en rationeel nemen, blijkt dat vaak niet zo te zijn. Mensen worden verliefd op een huis. Of lezen pas na aanschaf van een auto de brochure. Nadat we iets willen, beredeneren we vaak pas rationeel waarom die keuze is gemaakt. Ook bij het kiezen van kinderopvang is dat het geval, zeker bij de rondleidingen.

In zijn beroemde boek ‘Invloed’ omschrijft de Amerikaanse hoogleraar in de psychologie Robert Cialdini zes overtuigingsprincipes. Hij deed wetenschappelijk onderzoek waarvoor hij honderden tactieken analyseerden en ontdekte zes universele beïnvloedings- oftewel overtuigingsprincipes:

 1. sociale bewijskracht;
 2. autoriteit;
 3. schaarste;
 4. commitment-consistentie;
 5. sympathie;
 6. wederkerigheid.

Deze principes zijn gebaseerd op het feit dat mensen vaak niet rationeel reageren, zoals bijvoorbeeld ‘duur is goed’ en ‘vijf sterren is kwaliteit’. Het is een ingebouwd systeem in onze hersenen, dat als we bepaalde informatie zien, er een automatisch gedragspatroon in gang wordt gezet. Ook voor het werven in de kinderopvang kunnen we gebruikmaken van deze principes.

1. Sociale bewijskracht

‘Als iedereen het doet, dan zal het wel goed zijn’. Dat is de bekendste uitdrukking over sociale bewijskracht. Mensen kijken naar wat andere mensen doen en wat zij er van vinden. We zijn immers sociale wezens. Als u gebruik wilt maken van dit principe, zorg dan dat u laat zien dat veel mensen uw kinderopvang kennen en er positief over zijn.

Reviews

Een voorbeeld van sociale bewijskracht is de kracht van reviews en klanttevredenheidsscores. Reviews worden nog krachtiger door ze aan te vullen met bijvoorbeeld leeftijd, beroep of woonwijk. Doordat de ouder zichzelf kan herkennen, wordt de review nog meer van belang. Dit is eigenlijk een combinatie van de principes: sociale bewijskracht en sympathie. Volgens Cialdini volgen we het snelst het voorbeeld van mensen die op ons lijken.

Wat doen anderen?

Bij het nemen van beslissingen voelen we ons vaak onzeker. Het kijken naar wat anderen doen verminderd onze onzekerheid. Laat daarom zien dat andere ouders eerder ook een bepaalde keuze hebben gemaakt. Bijvoorbeeld 95% van de kinderen van deze basisschool komt bij ons. Of 80% van de ouders kiest ook voor bso in de vakantie voor hun 4-jarige kind. Benadrukt u wat het meest wordt gekozen, dan is de kans groter dat nieuwe ouders dezelfde keuze maken.

 Facebook

Op uw Facebook-pagina ziet de bezoeker hoeveel mensen positief over u zijn door het aantal ‘likes’ dat u heeft . Ook ziet ze direct wie van haar Facebook-vrienden de pagina ‘liket’. Dat is sociale bewijskracht. Vergeet niet dat de huidige generatie opa’s en oma’s ook al actief is op Facebook.

2. Autoriteit

Denk hierbij aan: ‘Als zij het zeggen, dan zal het wel waar zijn.’ Autoriteit helpt ouders om een deel van hun onzekerheid weg te nemen. Het geeft ze het vertrouwen dat ze op de goede weg zijn om de juiste keuze te maken. Laat experts uw verhaal vertellen. Wie zijn experts in de ogen van uw klant? Dat kunnen bekende professionals zijn maar ook bijvoorbeeld basisscholen en Centrum Jeugd en Gezin.

Op de website

Noemt school u als samenwerkingspartner voor buitenschoolse opvang of een vorm van voorschool? Meld het op uw website. Het helpt u bij het overtuigen van ouders. Op de website wekken logo’s vertrouwen. Toon logo’s van lidmaatschappen, partners met wie u samenwerkt en ‘awards’. Zet logo’s kracht bij door een korte uitleg eronder.

Een expert

De bekende ontwikkelingspsycholoog Steven Pont heeft een prachtig verhaal waarin hij uitlegt dat mensen met goede sociale competenties de gelukkigste mensen zijn. Hoe draagt de dagopvang van baby’s en peuters daaraan bij? De Brancheorganisatie Kinderopvang zou bijvoorbeeld hier een korte video over kunnen maken voor op de websites van haar leden.

3. Schaarste

Op dit principe heeft de sector kinderopvang jarenlang gedraaid. Naast de afname van het aantal inschrijvingen, zien we ook ‘het gevoel om er op tijd bij te moeten zijn’ steeds verder afnemen. Maar schaarste is altijd te creëren. Bedenk bijvoorbeeld een andere contractvorm die beperkt aangeboden wordt.

4. Commitment en consistentie

Het principe van commitment en consistentie is een belangrijk beïnvloedingswapen om stap voor stap te overtuigen. Als mensen zich eenmaal hebben laten verleiden tot een kleine stap en een binding met u hebben (commitment), zijn ze eerder bereid om daarna weer ‘ja’ te zeggen. Ze willen consistent gedrag vertonen. Wie A zegt, moet ook B zeggen.

Stap voor stap

Als we eenmaal iets zwart-op-wit hebben gezet en soms ook nog eens gedeeld met anderen dan willen we ons daar ook aan houden. Het aanmelden voor een nieuwsbrief is een van de meest bekende voorbeelden van een eerste stap. Maar ook stappen kleiner maken heeft effect. Neem onzekerheid weg bij het inschrijfformulier door de vrijblijvendheid te benadrukken. Dan wordt deze stap makkelijker genomen.

5. Sympathie

Mensen zeggen graag ja tegen personen die ze kennen of aardig vinden. Sympathie wordt opgewekt door gelijksoortigheid (op iemand lijken of veel met iemand gemeen hebben), het opbouwen van een vertrouwensband door herhaaldelijk contact en het geven van complimenten. Een leuke actie of het ondersteunen van een goed doel kan uw sympathie vergroten. Laat op de website zien ‘wie’ er werken met foto en een eigen verhaal. Deze persoonlijke benadering geeft het bedrijf een authentiek en sympathiek karakter.

Bekenden

Met de wetenschap dat mensen meer sympathie hebben voor mensen die ze kennen, is het slim om bestaande klanten te stimuleren om hun positieve ervaringen te delen. Laat ook op de website zien wie uw kinderopvang leuk vinden. Het is mogelijk om de Facebookpagina te linken aan de website en zo te laten zien welke vrienden de kinderopvang al hebben ‘geliket’. Als een ouder op een website komt waar ze gezichten van vrienden en bekenden ziet, dan verhoogt dat de sympathie. Het geeft een goed en vertrouwd gevoel als ‘gelijksoortige’ mensen uw kinderopvang ook leuk vinden.

Na de inschrijving

Sympathie moet u blijven verdienen. Uit de klantreis van ‘first time’ ouders weet u dat er een lange periode kan zijn tussen inschrijving en de start van de opvang. Juist dan moeten ze de bevestiging blijven krijgen dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Echte aandacht en goede service zorgen voor bevestiging.

6. Wederkerigheid

Wederkerigheid komt vaak neer op wat we ‘een kwestie van geven en nemen’ noemen. Doe iets voor een ander en de ontvanger voelt zich (onbewust) verplicht iets terug te doen. Het moet wel betekenisvol, onverwacht en persoonlijk zijn.

Voorbeelden

Gratis een cadeau, tips of kennis weggeven is de basis voor het creëren van het gevoel van wederkerigheid. Start eerst zelf met geven zonder dat u een tegenprestatie verwacht. Bied een consult aan om samen de Toeslag Kinderopvang te berekenen. Ook het organiseren van vriendjesdagen, een leuke gratis activiteit op een basisschool feest of het weggeven van strippenkaarten met gratis kinderopvang zijn hier voorbeelden van.

Bestaande klanten

Vergeet natuurlijk niet om bestaande klanten aandacht te geven. Het principe van wederkerigheid is uitstekend van toepassing om de relatie met uw bestaande klanten te versterken. Echte aandacht loont. Verras ouders op een persoonlijke wijze en ze vertellen het door.

Tot slot

Gebruik de principes als inspiratie voor uw wervingsbeleid. Houd ze in uw achterhoofd bij al uw communicatie. En ontdek hoe ze u helpen om (aanstaande) ouders te overtuigen om voor uw kinderopvangorganisatie te kiezen.

 

titel communicatie kinderopvang 2015 artikel Management Kinderopvang

Lees hier het artikel zoals gepubliceerd in het vaktijdschrift Management Kinderopvang

 

 

Trends kinderopvang tbv marketingstrategie deel 2 ( marketing en communicatieadvies )

In de blog ‘Marketingplan trends deel 1’ werd bekeken welke invloed de algemene trends: ‘mens als mens’, snelheid van veranderingen, transparantie en context op kinderopvang hebben. In dit 2e deel bekijken we huidige algemene trends: gegevens (data), device driven, het Nieuwe Werken (de flexibel wordende arbeidsmarkt) en globalisering.

Gegevens (data)

In de kinderopvang is veel rechtstreeks en persoonlijk contact met de klanten. Zo kan gemakkelijk informatie gekregen worden. Ook is in de kinderopvang structureel overleg met klantgroepen al heel gewoon (oudercommissies). Het vastleggen van deze data of cijfermatig volgen van klanten gebeurt in de sector nog nauwlijks. Ook het actief volgen van potentiële klanten is geen gewoonte.

Device driven

We gebruiken veel verschillende devices: smartphones, tablets, laptops en desktops. Welke invloed heeft dit op de zwangere die op zoek is naar kinderopvang? Op hoe zij zich oriënteert en geïnformeerd wil worden? Het gaat in ieder geval sneller “even tussendoor” op een tablet of smartphone.  Is uw communicatie via website en mail voor alle devices geschikt? Ook heeft het hele dag online zijn, grote invloed op de responstijd die nog acceptabel gevonden wordt.

 Het Nieuwe Werken, de flexibeler wordende arbeidsmarkt

Deze trend beïnvloedt de vraag naar kinderopvang zeer direct: vaste werkdagen en werktijden worden minder, dat vraagt om flexibiliteit. Ook kan er door slim werktijden in te plannen, minder kinderopvang nodig zijn. Door clouds kan er makkelijker thuis worden gewerkt waardoor wellicht minder of andere opvang nodig is. Ouders vragen steeds meer om flexibiliteit enerzijds, terwijl zij anderzijds wel stabiliteit voor hun kind willen zoals vaste medewerkers en bekende kinderen. De geïnterviewde zwangere vrouwen leken zich hier nog niet zo bewust van te zijn.  Bij flexibiliteit legden zij eerder een link naar de mogelijkheid tot  ruimere openingstijden.

Globalisering

Globalisering heeft geen directe invloed op aanbieden van een lokale dienst. Wel heeft globalisering economische effecten die de vraag naar kinderopvang beïnvloeden. Nu door globalisering een nieuwe groep werknemers (Engels sprekend en goed opgeleid) vanuit andere landen naar Nederland komen, ontstaat er een nieuwe doelgroep voor kinderopvang (anders dan de groep expat kinderen die zich beperken tot een eigen omgeving met Internationale school).

Marketingplan kinderopvang: trends deel 1 ( marketing en communicatieadvies )

Een marketingplan voor kinderopvang kan op verschillende niveaus geschreven worden, van een strategisch plan tot een concreet actieplan. Zeker in het strategische marketingplan voor kinderopvang is het belangrijk om stil te staan bij huidige trends in de maatschappij en wat dat voor kinderopvang betekent. In dit 1e deel: ‘mens als mens’, snelheid van veranderingen, transparantie en context.

Mens als mens

De behoefte om als mens te worden behandeld neemt steeds meer toe: ‘aandacht is het nieuwe zwarte goud’. Mensen nemen zelf de leiding maar worden wel graag gezien en geholpen. Zij raken nog meer gewend om alles te vergelijken, bij voorkeur met minder moeite en in minder tijd. (Nog) niet relevante informatie doet snel afhaken. Er is behoefte aan “wat ons soort mensen” ervan vinden. Bij voorkeur vernemen zij meningen van hun directe omgeving maar ook meningen van onbekenden worden in het vergelijk meegenomen.

Snelheid en verandering

Nieuwe technieken volgen elkaar snel op en raken ook steeds sneller ‘ingeburgerd’.
De opvang van kinderen is een traditionele dienst die gebaseerd is op menselijk contact en lokaal wordt aangeboden/afgenomen. De dienst zelf is niet onderhevig aan snelle veranderingen. Wel heeft het grote invloed op de communicatie die mensen rondom de dienst verwachten. Zeker tijdens de ‘aankoop’ ervan. Hoe de (aanstaande) ouder zoekt (en straks wellicht niet meer zoekt maar door bedrijven gevonden wordt) is veranderd en ze verwacht snelle respons.

Transparantie en context

De potentiële klant ziet online snel wie welke dienst met welke kenmerken aanbiedt.
Dat vraagt kinderopvangorganisaties:

 • zich er bewust van te zijn/worden waar ze voor staan
 •  een heldere presentatie te geven van hun toegevoegde waarde
 • communicatie gefaseerd aan te bieden passend bij de customer journey.  De content moet passen bij de behoefte van de consument  op dat moment. Voor een zwangere vrouw is dat meestal anders dan voor bestaande klanten die al een kind hebben.

Alhoewel mediaconsumptie verandert, blijkt uit mijn interviews dat deze vrouwen tijdens hun zwangerschap online zochten via Google en websites. Zij gebruikten geen andere social media (of waren zich daar niet bewust van?).

Artikel Management Kinderopvang over klanten werven ( marketing en communicatie advies )

Keuzetraject nieuwe klanten

Nu het aanbod in de kinderopvang groter is dan de vraag, wordt het actief en bewust werven van klanten steeds belangrijker. U kent uw bestaande klanten en heeft veel aandacht voor het continu verbeteren van uw kinderopvang. Maar wat weet u over potentiële klanten?

 In de dagopvang zijn potentiële klanten vaak anders dan bestaande klanten. Dat geldt met name voor aanstaande moeders die dagopvang zoeken voor hun eerste kind. Vaak wordt niet goed nagedacht over een specifieke benadering van deze groep. Dat is een gemiste kans want juist zij is zo anders. Zeker nu zij volop keuze heeft.

 Hun eerste baby is voor u een eenmalige kans

Zodra ouders hun eerste baby bij uw kinderopvang brengen gaan ze een jarenlange relatie met u aan. De kans is groot dat toekomstige broertjes of zusjes ook naar uw opvang komen. En dat zij straks ook voor uw buitenschoolse opvang kiezen. Verder blijkt uit CBS gegevens dat ouders vaak meer opvang nodig hebben voor hun eerste baby. Het aantal uren neemt af als het kind ouder wordt of als een volgend kind wordt geboren. Aanstaande moeders hebben meestal de actiefste rol bij het zoeken naar kinderopvang.

 Zwangere vrouwen op zoek naar kinderopvang

Zij zoeken kinderopvang  in de buurt. Wat betekent dat voor u? Welk aanbod in kinderopvang ziet zij? (concurrentie analyse) Hoe maakt zij haar keuze? Een methode om dit keuzetraject inzichtelijk te maken, is het beschrijven van deze klantreis, oftewel de customer journey. In de klantreis wordt zichtbaar hoe potentiële klanten hun keuze maken en kunt u bepalen hoe u daarop wil inspelen.

 De klantreis:
zwangere vrouw op zoek naar kinderopvang voor haar eerste kind
Fase 1: zwangerschapswens / net zwanger

In deze fase is zij nog niet op zoek naar kinderopvang maar mogelijk wel al beïnvloedbaar. Ze ziet overal baby’s en wordt vertederd door baby’s. Waarom ze een baby wil is niet geheel rationeel te verklaren: ‘het is er het moment voor’ of ‘het komt voort uit onze liefde’. Haar verwachtingen over hoe haar leven er straks uitziet, komen niet altijd overeen met de werkelijkheid.

 Fase 2: oriëntatie – informatieverzameling

Waarschijnlijk kijkt ze hoe haar omgeving carrière en kind combineren. Ze heeft de keuze uit een (on)bekende oppas, een kinderdagverblijf of een combinatie hiervan. Gelet op haar leeftijd ging zij waarschijnlijk vroeger zelf niet naar de kinderopvang. Misschien kiest zij hier al specifiek voor een oppas.

Zij gaat bewust op zoek naar kinderopvang in haar buurt. Vaak zoekt zij online via Google en bekijkt websites. Ook neemt zij op basis van ‘horen zeggen’ kinderdagverblijven hierin mee. Ze maakt deze eerste selectie op basis van ratio. Waarbij ze kijkt of het past bij hun logistiek en bij wat zij belangrijk vinden.

 Fase 3: informatie-evaluatie

In deze fase verdiept zij zich verder en maakt een afweging van alternatieven. De rondleiding is daarbij doorslaggevend. Bij de rondleiding ziet maar voelt zij vooral  wat haar wel of juist niet aanspreekt. Dit is afhankelijk van haar eigen waarden. Waarden beïnvloeden immers de manier waarop we situaties en mensen (be)oordelen, ons voelen en ons gedragen. Onbewust onderbouwt ze haar gevoel waarschijnlijk met rationele argumenten.

De geïnterviewde zwangere vrouwen en ’new moms’ vonden sfeer het belangrijkst. Daarna kwamen gebouw/inrichting (veilig, gezond, verzorgd, schoon) en de medewerkers. Opmerkelijk is dat soms wel het fijne contact met degene die rondleidt werd genoemd maar dat medewerkers relatief weinig werden genoemd. Terwijl voor bestaande klanten juist de medewerkers zo belangrijk zijn: vaste gezichten, hun vaardigheden en hun betrokkenheid.

 Fase 4: ‘de aankoop’

De aanstaande ouders besluiten samen voor welke opvang zij kiezen, schrijven zich in en de overeenkomst wordt afgehandeld.

 Fase 5: periode tot start kinderopvang

Dit is een lange periode waarin vaak gering contact is met de kinderopvang. Een voorbeeld: stel dat zij zich inschrijft met 5 maanden zwanger en start als baby 4 maanden is, dan is deze periode 8 maanden! Daarna komt ze kennismaken en wennen. Waarschijnlijk vindt zij dit een lastig moment en moeten de medewerkers haar vertrouwen winnen. Pas bij deze start ervaart ze of ze de juiste keuze heeft gemaakt.

 Drie typen gedrag in deze reis

Iedere zwangere vrouw gaat op haar eigen wijze door de klantreis. De één neemt beslissingen meer op basis van emotie, de andere meer op ratio. En er zijn snelle en langzame beslissers. Door deze verschillende typen maar ook externe factoren zijn er grofweg drie typen gedrag te onderscheiden.

 De snelste beslisser ‘type 1’

Deze zwangere vrouw kijkt naar één organisatie en oriënteert zich niet verder. Zij bezoekt deze organisatie en neemt dan een besluit. Gaat bij ‘niet’ pas verder met oriënteren. Dit is vaak het geval als er in de buurt geen andere kinderopvang is, als zij goede verhalen heeft gehoord van iemand waar zij veel vertrouwen in heeft of als zijzelf een snelle beslisser is met weinig behoefte aan vergelijk.

Meer behoefte aan vergelijk ‘ type 2 en 3’

‘Type 2’ ziet meerdere organisaties tijdens de oriëntatie en krijgt al snel één duidelijke favoriet. Zij bezoekt eerst haar favoriet en naar mate zij dan overtuigd raakt, gaat zij wel of niet alsnog anderen bezoeken. Het meest voorkomend is ‘type 3’. Zij oriënteert breed en ziet meerdere organisaties. Kiest meestal twee of die organisaties om te bezoeken maar het kunnen er ook veel meer zijn. Zij bezoekt alle organisaties en maakt dan een keuze.

 Opmerkelijk aan de klantreis van aanstaande moeders

Opvallend is dat zij zelf bewust op zoek gaat en een relatief korte periode ‘bereikbaar is’ voor kinderopvangorganisaties. Zij zoekt iets dat zij in de toekomst nodig heeft voor een nu nog voor haar onbekende situatie. En ze heeft (nog) een andere levensstijl dan bestaande klanten. Ze werkt vaak nog fulltime en komt op andere plaatsen. De rondleiding is voor haar meestal doorslaggevend. Pas bij het wennen krijgt zij de bevestiging of zij de juiste keuze heeft gemaakt.

 Ontdek nieuwe kansen met de klantreis

Leg uw eigen wervingsbeleid naast deze reis, kijk hoe dit op elkaar aansluit en ontdek waar kansen liggen. Zorg dat u haar in elke fase op de juiste wijze benadert en uw boodschap ook aansluit bij de fase waarin zij zich bevindt. Alleen door haar te kennen en te begrijpen, kunt u uw kinderopvang effectief presenteren.

 

Over de auteur: Melanie Schaap werkt als freelancer in marketing en communicatie, met name in de kinderopvang. ‘Denken vanuit de (potentiële) klant’ staat voor haar centraal. Het artikel is afgeleid van haar post-HBO scriptie ‘klanten werven in de kinderopvang’, gebaseerd op deskresearch en interviews met ouders, zwangere/net bevallen vrouwen en professionals die met zwangere vrouwen werken. www.linkedin.com/in/melanieschaap

Artikel Management Kinderopvang april 2014 over klanten werven

 

Artikel Management Kinderopvang april 2014 marketing en communicatieadvies